Zarząd klubu i Komisja Rewizyjna

ZARZĄD KLUBU

1. Lech Kwiatkowski 

 - Prezes Zarządu

2.  Wojciech Margulewicz

 - V-ce Prezes ds. Sportowych

3. Sławomir Stasiński

 - V-ce Prezes ds. Organizacji i Promocji

4. Henryk Zieliński

 - Członek Zarządu

5. Małgorzata Lemańczyk

 - Członek Zarządu

6. Piotr Rydel

 - Członek Zarządu

7. Mirosław Musielewicz

 - Członek Zarządu

   

KOMISJA REWIZYJNA

1. Jędrzej Krasiński 

 - Prewodniczący Komisji 

2. Mirosław Kisiel

 - Z-ca Przewodniczącego

3. Jarosław Tas

 - Członek

  Manager -  Kierownik Klubu  

1. Bernard Leszczyński